Zorgen

Je kan bij ons terecht voor alle medische en verpleegkundige zorgen die thuis
kunnen verstrekt worden.
Afhankelijk van de zorgvraag en de zorgscore bepalen we samen met de klant
hoeveel bezoeken per dag we nodig hebben om een zo goed mogelijke verzorging
waar te maken.

Betaling

Thuisverpleging is, indien voorgeschreven door een arts, gratis voor de patiënt.
Echter niet alle zorgen worden door het RIZIV terugbetaald (bijvoorbeeld toedienen
van oogdruppels (met uitzondering van cataractoperaties), kleven van pijnpleisters,
dagelijks toedienen van medicatie). Deze zorgen dienen in onderling overleg
eventueel wel apart betaald te worden.
Het materiaal dat nodig is voor de verzorging is ten laste van de patiënt.

Tracy, a regional vice president of edison who my service was in charge of the chester-upland proposal.